Rodzinny Dom Dziecka

Dyrektor placówki/Prowadzący: Jadwiga Szachoń

Typ pieczy zastępczej: rodzinna

Adres:
Lubelskie
22-151, Janów
ul. W. Szymborskiej 15

Tel.: 517 117 359

Email: agaszachon@interia.pl

Liczba dzieci: 7

Opis:
W 2009 r. zostaliśmy Rodzinną Zastępczą, rok później przekształciliśmy się w Zawodową Rodzinę Zastępczą. Od 2015 r. jesteśmy Rodzinnym Domem Dziecka. Przez ten czas nasz dom był miejscem dla dwanaściorga podopiecznych. Dwoje z nich wróciło do biologicznej mamy. Troje usamodzielniło się i założyło swoje rodziny. Aktualnie opiekujemy sie siedmiorgiem podopiecznych w przedziale wiekowym 2-20 lat. Dzieci, które trafiają do placówki, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych. Występuje u nich wiele zaburzeń, schorzeń i chorób, które wcześniej nie były leczone. Podopieczni są pod stałą opieką wielu specjalistów. Dokłądamy wszelkich starań, aby pomóc nazsym podopiecznym najlepiej jak potrfimy. Naszym priorytetem jest zmniejszenie skutków zaniedbań oraz zaburzeń. By ich życie mogło być łatwiejsze i mieli jak najbardziej wyrównane szanse do ich rówieśników, a zwłaszcza start w dorosłe życie. Mamy nadzieję, że nasze starania z pomocą innych ludzi zaowocują w przyszłości i pozwolą naszym dzieciom sięgać po swoje marzenia.


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2020-05-06 19:01:12Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2018 r. -  71 807 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 1,19% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r. • 1,09% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2017 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 655 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 152 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 152 Liczba rodzin zastępczych  - 36 478 Liczba rodzinnych domów dziecka - 613   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2018) - pobierz Dane statystyczne GUS - Piecza zastępcza w 2018 r. - (za 2018)  - pobierz   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Raporty NIK Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne - Informacja o...
 • Dziękujemy za Wasza obecność w naszym życiu ;-)
  Kochani tymi kilkoma słowami chciałam podziekować Wam, że jesteście z nami, że interesujecie się dziećmi które u nas przebywają. Bardzo doceniamy to...
 • Ignaś chce coś powiedzieć Ciociom i Wujkom z Portalu
  Dziękuję Dieterowi, Sylwii i Julii z Niemiec za wsparcie na rehabilitację. Mama wznawia moją prywatną terapię w Sensoli, idę jw końcu  18 czerwca po...
 • Wsparcie.
  Drodzy Aniołowie. Okres pandemii to trudny czas dla nas wszystkich. Opiekujemy się 9 dzieci w wieku 1-10 lat. Na chwile obecną dla naszych dzieci jestesmy...
 • Wsparcie finansowe w rehabilitacji.
  Kochani nasz Okruszek ma juz Roczek. Nozka została wyprostowana poprzez gipsowanie. Przeszedł juz zabieg podciecia ścięgna Achillesa. Zakupiliśmy zalecona...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: