Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach

Dyrektor placówki/Prowadzący:

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna

Adres:
Kujawsko-pomorskie
87-222, Książki
ul. Północna 36

Tel.: 56 647 12 75; dot. wsparcia: 503 131 234

Email: dyrektor@pow.wabrzezno.pl

Liczba dzieci: 14

Opis:
Placówka jest całodobową jednostką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego koedykacyjną przeznaczoną dla 14 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. W placówce mogą przebywać dzieci powyżej 10 roku zycia do pełnoletności. W placówce umieszczane są dzieci poniżej 10 roku zycia w przypadku, gdy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy prezmawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. Jedną z wielu zalet naszej placówki jest prężnie działająca kadra wykwalifikowanych pracowników nastawionych na ciągłe doskonalenie warunków, w jaich będą przebywać dzieci. Prowadzone wsparcie kierowane do dzieci przez pracowników zespołu opiekuńczo-wychowawczego nastawione jest na prowadzenie działań na rzecz świadczeń spersonalizowanych i zintegorwanych, w tym zapewnienie potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Podstawowym celem opisanych działań jest podwyższenie jakości życia naszych wychowanków.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2021-05-23 23:32:02Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931 Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • ❤️Z WAMI może się udać
  Magiczny kawałek naszego świata ❤️❤️ To prawda... to co tylko było w sferze marzeń zaczyna się dziać naprawdę... mamy pozwolenie na budowę, cudownego...
 • ❤️ Drugi raz w ciągu miesiąca
  Po raz drugi w ciągu miesiąca Promyczka cierpi - kręcz szyi. Nawet nie wie co się wydarzyło i kiedy to się stało, po zajęciach lekcyjnych wyszła już obolała...
 • Rodzinka.pl
  Witam serdecznie.Czy państwu też tak szybko mija czas jak mi?Za nami już trzy miesiące nowego roku.Mam nadzieję że spełniają się państwa i waszych...
 • Anioły są w śród nas ! ❤️
  Dzień dobry ❤️ Chcielibyśmy podziękować firmie DEALZ za okazaną pomoc i wsparcie dla naszych podopiecznych. Dzięki takim ludziom jak Wy, nasze dzieci...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: