Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach

Dyrektor placówki/Prowadzący:

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna

Adres:
Kujawsko-pomorskie
87-222, Książki
ul. Północna 36

Tel.: 56 647 12 75; dot. wsparcia: 503 131 234

Email: dyrektor@pow.wabrzezno.pl

Liczba dzieci: 15

Opis:
Placówka jest całodobową jednostką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego koedykacyjną przeznaczoną dla 14 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. W placówce mogą przebywać dzieci powyżej 10 roku zycia do pełnoletności. W placówce umieszczane są dzieci poniżej 10 roku zycia w przypadku, gdy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy prezmawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. Jedną z wielu zalet naszej placówki jest prężnie działająca kadra wykwalifikowanych pracowników nastawionych na ciągłe doskonalenie warunków, w jaich będą przebywać dzieci. Prowadzone wsparcie kierowane do dzieci przez pracowników zespołu opiekuńczo-wychowawczego nastawione jest na prowadzenie działań na rzecz świadczeń spersonalizowanych i zintegorwanych, w tym zapewnienie potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Podstawowym celem opisanych działań jest podwyższenie jakości życia naszych wychowanków.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-09-08 12:26:55Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
  • Podziękowania
    Dziękujemy pięknie Wszystkim za pomoc, Bartusiowi dziękujemy za podzielenie się z chłopcami gazetkami i figurkami. Bardzo się ucieszyli. Życzymy duuużo...
  • Serdecznie DZIĘKUJEMY :)
    Przesyłamy serdeczne podziękowania Panu Marianowi za zakup wymarzonej gry dla Karoliny !!! pozdrawiamy :)
  • ❤️ Budujemy nie dom dziecka...
    ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
  • Podziękowania dla Marcina S za prostownice :-)


Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: