Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach

Dyrektor placówki/Prowadzący:

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna

Adres:
Kujawsko-pomorskie
87-222, Książki
ul. Północna 36

Tel.: 56 647 12 75; dot. wsparcia: 503 131 234

Email: dyrektor@pow.wabrzezno.pl

Liczba dzieci: 14

Opis:
Placówka jest całodobową jednostką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego koedykacyjną przeznaczoną dla 14 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. W placówce mogą przebywać dzieci powyżej 10 roku zycia do pełnoletności. W placówce umieszczane są dzieci poniżej 10 roku zycia w przypadku, gdy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy prezmawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. Jedną z wielu zalet naszej placówki jest prężnie działająca kadra wykwalifikowanych pracowników nastawionych na ciągłe doskonalenie warunków, w jaich będą przebywać dzieci. Prowadzone wsparcie kierowane do dzieci przez pracowników zespołu opiekuńczo-wychowawczego nastawione jest na prowadzenie działań na rzecz świadczeń spersonalizowanych i zintegorwanych, w tym zapewnienie potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Podstawowym celem opisanych działań jest podwyższenie jakości życia naszych wychowanków.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2021-05-23 23:32:02Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2020 r. -  71 515 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 3,76% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r. • 0,05% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2019 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 029 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 193 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  2   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 55 486 Liczba rodzin zastępczych  - 35 855 Liczba rodzinnych domów dziecka - 685   Dane statystyczne rok 2020 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 55 486 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2020 r.) – 16 029 Pod koniec 2020 r. funkcjonowało 1205 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1193 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Mikołaj pilnie poszukiwany ❤️
  Kochani poszukujemy Mikołaja, czyli wiadomo raczej mężczyzny:-), który przyjedzie do naszych dzieci, przebierze się i rozda prezenty, strój worek i prezenty...
 • Podziękowanie
  Pragniemy gorąco podziękować Panu Tomaszowi Franciszkowi B. za wielki gest serca skierowany w stronę naszych kochanych podopiecznych. Ze względu na to, że nie...
 • Nasza rodzinka ❤❤
  Bardzo dziękujemy wszystkim Aniołom którzy o nas pamiętają i nas wspomagają. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni nawet za najdrobniejsza pomoc. Wszystko się dla nas...
 • Dziękujemy
  Anioły są wśród nas...  Dziękujemy Fundacji Polki Mogą Wszystko oraz firmie Somat za prresyłkę w której znajdowała się zapas kapsułek do zmywarki oraz...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: