Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Kłaju

Dyrektor placówki/Prowadzący: Bartłomiej Szczygieł

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna

Adres:
Małopolskie
32-015, Kłaj
Kłaj 243

Tel.: 12 284 00 08, dot. wsparcia: 793 538 343

Email: spow.klaj@caritas.pl

Liczba dzieci: 14

Chętnie przyjmiemy wolontariuszy

Opis:
Placówka rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku. W początkowym okresie, do 2015 roku Placówka byłą prowadzona przez Stowarzyszenie Siemacha, od 2016 roku do do dnia dzisiejszego natomiast organem prowadzącym jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Od tamtej chwili zostało przyjętych ponad 70 wychowanków, którym staraliśmy się pomóc na miarę posiadanych środków i możliwości. Wychowankowie, którzy do nas trafiają przebywali w Placówce od kilku godzin do kilkunastu miesięcy, w zależności od wielu splatających się ze sobą czynników. Zatrudniona w tutejszej placówce doświadczona kadra na co dzień dba o zaspokajanie nie tylko potrzeb bytowych, ale również emocjonalnych i społecznych naszych podopiecznych. Pomimo, że umieszczenie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej jest dla niego zawsze trudnym przeżyciem to w wielu przypadkach można stwierdzić, że dla naszych wychowanków jest to doświadczenie, które bywa początkiem pewnej refleksji oraz zaczątkiem pozytywnych zmian w życiu. O tym, że wychowankowie, którzy przebywali w naszej Placówce postrzegają pobyt u nas pozytywnie, świadczy fakt, że pozostają u nas po ukończeniu pełnoletności oraz chętnie utrzymują oni z nami kontakt. Często zdarza się, że odwiedzają swoich wychowawców, dzielą się doświadczeniami, opowiadają o swoich troskach, problemach i sukcesach


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-05-31 10:48:07Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ Wasza PoMOC ma MOC... potrzebujemy Waszego wsparcia dla 13 Dzieci ❤️
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Od 23 lat prowadzimy Rodzinny dom dziecka. Opiekujemy się dziećmi od 0 do 4 lat .Mamy pod opieką 4 dzieci niepelnosprawnych dzieci które wymagaja...
 • Podziękowanie
  Dzisiaj kurier dostarczył nam paczkę, w której były probiotyki dla naszych dzieci oraz niespodzianka dla rodziców. Bardzo, bardzo! Dziękujemy Pani...
 • Dorosły wychowanek
  Marcin nasz 22 letni wychowanek już skończył nauke ... zaczął na próbe pójść do normalnego zakładu pracy.. Historia Marcina jest bardzo...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: