Rodzinny Dom Dziecka

Dyrektor placówki/Prowadzący: Beata Potocka

Typ pieczy zastępczej: rodzinny dom dziecka

Adres:
Pomorskie
81-589, Gdynia
ul. Walerianowa 43

Tel.: 609 935 288

Email: beataewapotocka@wp.pl

Liczba dzieci: 4

Chętnie przyjmiemy wolontariuszy

Opis:
Samodzielnie prowadzę Rodzinny Dom Dziecka dedykowany Dzieciom z niepełnosprawnościami. W naszym domu żyjemy jak w zwyczajnej rodzinie. Odmienne są jedynie potrzeby Dzieci. Ich rozwój nieustannie musi być wspierany przez wielu terapeutów, a stan zdrowia monitorowany przez lekarzy wielu specjalności. Dwoje Dzieci to osoby z Zespołem Downa, jedna z FAS i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym. Pomimo trudności w funkcjonowaniu, pomimo braku możliwości komunikacji w tradycyjny sposób z niektórymi Dziećmi, odnalazłyśmy wspólny język - to język miłości i szczęścia.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-04-24 13:37:50Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ Wasza PoMOC ma MOC... potrzebujemy Waszego wsparcia dla 13 Dzieci ❤️
  ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Od 23 lat prowadzimy Rodzinny dom dziecka. Opiekujemy się dziećmi od 0 do 4 lat .Mamy pod opieką 4 dzieci niepelnosprawnych dzieci które wymagaja...
 • Podziękowanie
  Dzisiaj kurier dostarczył nam paczkę, w której były probiotyki dla naszych dzieci oraz niespodzianka dla rodziców. Bardzo, bardzo! Dziękujemy Pani...
 • Dorosły wychowanek
  Marcin nasz 22 letni wychowanek już skończył nauke ... zaczął na próbe pójść do normalnego zakładu pracy.. Historia Marcina jest bardzo...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: