Dom nad Jasieniem

Dyrektor placówki/Prowadzący: Marzena Łada

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna

Adres:
Pomorskie
80-175, Gdańsk
ul. Włóczników 6

Tel.: 502 294 822 dot. wsparcia 504 964 179

Email: dnjkoordynator@wp.pl; fundacja.ognisko@wp.pl

Liczba dzieci: 14

Opis:
"Dom nad Jasieniem" zapewnia całodobową opiekę i wychowanie 14-tce dzieci skierowanej do instytucjonalnej pieczy zastępczej. Placówka zaspokaja wszystkim wychowankom niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Nasza praca polega na realizowaniu Planu Pomocy Dziecku oraz ich modyfikacji. Kładziemy nacisk na współpracę z rodzinami biologicznymi dzieci, umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi (chyba, że sąd postanowi inaczej), podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny. Ponad to praca opiekuńczo-wychowawcza omawiana jest w gronie pracowników na zebraniach kadry pedagogicznej oraz superwizji. Dzieci i młodzież oprócz możliwości bieżących konsultacji również gromadzi się na zebraniach, tzw. Społeczności Domu, gdzie poruszane są problemy związane z codziennym funkcjonowaniem oraz wypracowywane i zatwierdzane większością głosów ustalenia i zasady dotyczące wspólnej egzystencji.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2024-03-24 21:39:46Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • ❤️ Dzień 9.... diagnoza, szok, niedowierzanie...
  Dzień 9.... Szok...szok... jeszcze raz szok i niedowierzanie... Skąd? Jak? Kiedy? Spłynęły wyniki i diagnoza jest tylko jedna... stara, zapomniana choroba...
 • ❤️ Dzień 8... Nadal szpitalnie
  Niedziela dzień 8.... Po kryzysie pomalutku następuje poprawa... Malutka ciągle głodna... Pani Doktor mówiła, że po sterydach może mieć zwiększony apetyt...
 • ❤️ Dzień 7... szok....
  Jejku to już dzień 7... Na chwilę obecną nikt nawet nie wspomni ani nie wspomina kiedy wychodzimy do domu .... Noc ze środy na czwartek była mega trudna......
 • Szoła
  Bardzo prosimy o wsparcie w zakupie książek do technikum logistycznego, chyba że ktoś ma zbędne chętnie przyjmiemy, koszt mniej więcej to około 1500...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: