Dom nad Jasieniem

Dyrektor placówki/Prowadzący: Marzena Łada

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna

Adres:
Pomorskie
80-175, Gdańsk
ul. Włóczników 6

Tel.: 502 294 822 dot. wsparcia 504 964 179

Email: dnjkoordynator@wp.pl; fundacja.ognisko@wp.pl

Liczba dzieci: 14

Opis:
"Dom nad Jasieniem" zapewnia całodobową opiekę i wychowanie 14-tce dzieci skierowanej do instytucjonalnej pieczy zastępczej. Placówka zaspokaja wszystkim wychowankom niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Nasza praca polega na realizowaniu Planu Pomocy Dziecku oraz ich modyfikacji. Kładziemy nacisk na współpracę z rodzinami biologicznymi dzieci, umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi (chyba, że sąd postanowi inaczej), podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny. Ponad to praca opiekuńczo-wychowawcza omawiana jest w gronie pracowników na zebraniach kadry pedagogicznej oraz superwizji. Dzieci i młodzież oprócz możliwości bieżących konsultacji również gromadzi się na zebraniach, tzw. Społeczności Domu, gdzie poruszane są problemy związane z codziennym funkcjonowaniem oraz wypracowywane i zatwierdzane większością głosów ustalenia i zasady dotyczące wspólnej egzystencji.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2022-11-14 10:11:32Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931 Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową domu na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć...
 • ❤️Z WAMI może się udać
  Magiczny kawałek naszego świata ❤️❤️ To prawda... to co tylko było w sferze marzeń zaczyna się dziać naprawdę... mamy pozwolenie na budowę, cudownego...
 • ❤️ Drugi raz w ciągu miesiąca
  Po raz drugi w ciągu miesiąca Promyczka cierpi - kręcz szyi. Nawet nie wie co się wydarzyło i kiedy to się stało, po zajęciach lekcyjnych wyszła już obolała...
 • Rodzinka.pl
  Witam serdecznie.Czy państwu też tak szybko mija czas jak mi?Za nami już trzy miesiące nowego roku.Mam nadzieję że spełniają się państwa i waszych...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: