Dom nad Jasieniem

Dyrektor placówki/Prowadzący: Marzena Łada

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna

Adres:
Pomorskie
80-175, Gdańsk
ul. Włóczników 6

Tel.: 502 294 822 dot. wsparcia 504 964 179

Email: dnjkoordynator@wp.pl; fundacja.ognisko@wp.pl

Liczba dzieci: 14

Opis:
"Dom nad Jasieniem" zapewnia całodobową opiekę i wychowanie 14-tce dzieci skierowanej do instytucjonalnej pieczy zastępczej. Placówka zaspokaja wszystkim wychowankom niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Nasza praca polega na realizowaniu Planu Pomocy Dziecku oraz ich modyfikacji. Kładziemy nacisk na współpracę z rodzinami biologicznymi dzieci, umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi (chyba, że sąd postanowi inaczej), podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny. Ponad to praca opiekuńczo-wychowawcza omawiana jest w gronie pracowników na zebraniach kadry pedagogicznej oraz superwizji. Dzieci i młodzież oprócz możliwości bieżących konsultacji również gromadzi się na zebraniach, tzw. Społeczności Domu, gdzie poruszane są problemy związane z codziennym funkcjonowaniem oraz wypracowywane i zatwierdzane większością głosów ustalenia i zasady dotyczące wspólnej egzystencji.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-04-24 13:28:34Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
  • Podziękowania
    Dziękujemy pięknie Wszystkim za pomoc, Bartusiowi dziękujemy za podzielenie się z chłopcami gazetkami i figurkami. Bardzo się ucieszyli. Życzymy duuużo...
  • Serdecznie DZIĘKUJEMY :)
    Przesyłamy serdeczne podziękowania Panu Marianowi za zakup wymarzonej gry dla Karoliny !!! pozdrawiamy :)
  • ❤️ Budujemy nie dom dziecka...
    ❤️ ZBUDUJ Z NAMI DOM DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA ❤️ ❤️SPRAW BY MARZENIA NABRAŁY INNEGO ZNACZENIA ❤️ Naszym marzeniem...
  • Podziękowania dla Marcina S za prostownice :-)


Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: