Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12

Dyrektor placówki/Prowadzący: Monika Magiera-Drabik

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna z miejscami interwencyjnymi

Adres:
Śląskie
40-096, Katowice
ul. 3 Maja 25/8

Tel.: 31 747 55 15

Email: dom12@pow.katowice.pl

Liczba dzieci: 11

Opis:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12 mieści się w Katowicach przy ulicy 3 Maja 25/8. Lokal składa się w czterech sypialni, dwóch łazienek, kuchni, salonu dwóch korytarzy i pokoju wychowawców. Całodobową opiekę sprawują wychowawcy. Celem naszej pracy jest usamodzielnienie wychowanków oraz przygotowanie do życia w rodzinie. Nasi podopieczni pod kontrolą wychowawców zdobywają umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego - gotowania, prania, sprzątania, robienia zakupów, planowania wydatków. Uczymy wzajemnej tolerancji, szacunku, życzliwości, pomocy oraz współżycia w grupie rówieśniczej. Dajemy poczucie wartości i wiarę we własne możliwości. Pielęgnujemy rozwój zainteresowań oraz pasji naszych wychowanków. Uczymy, jak niwelować konflikty personalne i rozwiązywać problemy nastolatków. Wspieramy naszych wychowanków w każdej sferze rozwoju, dbając przy tym o to, by na ich twarzach zawsze gościł uśmiech.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-09-19 13:46:43Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Dziękujemy
  Bardzo dziękujemy za wsparcie pni Małgorzacie, tym bardziej że zabieramy część dzieci nad morze na długi weekend, a za jakiś czas druga część. Bo...
 • Marzenie
  Witam wszystkich, marzeniem dzieci jest uposażenie placu zabaw w huśtawkę w bocianie gniazdo przy takie ekipie potrzebujemy chociaż że 2 sztuki. Myślę że...
 • Prośba o wsparcie -Dzień Dziecka❤️
  Kochani Niedługo Dzień Dziecka .Jeżeli ktoś chciałby spełnić marzenia naszych dzieci i nam pomoc to zapraszamy do kontaktu . Jesteśmy RDD I opiekujemy się...
 • Podziękowania
  Z całego serca dziękujemy wspaniałym darczyńcom: pani Agacie Kowalskiej i panu Mariuszowi Kozłowskiemu za paczki pełne cudownych niespodzianek dla dzieci....

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: