Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4

Dyrektor placówki/Prowadzący: Małgorzata Maderak-Hoza

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna z miejscami interwencyjnymi

Adres:
Śląskie
43-300, Bielsko-Biała
ul. Pocztowa 24/2

Tel.: 33 811 73 43

Email: pow4@copow.bielsko.pl; sekretariat@copow.bielsko.pl

Liczba dzieci: 10

Opis:
Placówka została utworzona uchwałą Nr XXI/521/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej. Placówka jest jednostką organizacyjną Miasta Bielska-Białej, nieposiadającą osobowości prawnej, działająca jako jednostka budżetowa na podstawie przepisów prawa oraz statutu. Statut Placówki został określony w Uchwale Nr XXIII/583/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej. Placówka jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (typu socjalizacyjno-interwencyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), którą kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej przy pomocy wyznaczonego wychowawcy. Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej zarządza powierzonym placówce mieniem, stanowiącym część mienia komunalnego, w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Podstawę gospodarki finansowej stanowi roczny plan finansowy Placówki ustalony przez Dyrektora Centrum, opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Placówki zapewnia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-09-08 15:44:42


Aktualna lista potrzeb placówki
 • Data dodania

  Nazwa

  Kategoria


 • 2024-04-13

  Karty Grabowskiego

  Nauka


Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Marzenia naszych dzieci
  Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo. Oczywiście, opiekunowie robią wszystko, aby ich wychowankowie rosły i rozwijały się w pośpiechu i...
 • Potrzebujemy Ubrań i Butów na Wiosnę
  Ponownie zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wsparcie, gdyż wierzymy, że nie zostawicie nas w trudnych chwilach. Wasza hojność pozwala nam na...
 • ❤️ Twoje 1,5% przywraca wiarę..
  Kochani, rozpoczyna się ten czas kiedy 1,5% robi wrażenie i to ogromne wrażenie... w tym roku ponownie prosimy o oddanie na naszą rodzinkę tak ważnego 1,5%......
 • Prosimy o 1.5 % podatku
  Kochani jeżeli ktos chciałby wesprzeć nasze dzieci przy rozliczeniu podatku to chętnie przyjmiemy Wasze 1.5% ❤️ KRS 0000270261 Cel szczegółowy RDD GNIEW 10345

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: