ABC Rodzinny Dom Dziecka

Dyrektor placówki/Prowadzący: Joanna Górska

Typ pieczy zastępczej: rodzinny dom dziecka

Adres:
Podlaskie
16-001, Kleosin
ul. Gościnna 15, Ignatki

Tel.: 502 520 019

Email: rddgorscy@gmail.com

Liczba dzieci: 7

Wiek dzieci: dziewczynki 3 i pół, 4, 7, 17 lat ; chłopcy 4, 5 i pół, 7 lat

Chętnie przyjmiemy wolontariuszy

Opis:
W ciągu 11 lat pracy w naszym prywatnym domu schronienie znalazło 37 dzieci. Prowadzenie rodzinnego domu dziecka jest wyzwaniem. Nasze dzieci są pełne miłości i potrzebują naszej troski oraz wsparcia. Przychodzą do nas z zaburzeniami społecznymi, emocjonalnymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi. Każdego dnia dostarczamy im ciepła rodzinnego ogniska, gdzie mogą czuć się bezpieczne i kochane. W naszym domu dbamy o dzieci, które wymagają diagnozy i terapii. To rozczulające obserwować, jak nasze małe skarby rozwijają się i przezwyciężają swoje niedoskonałości. Przez terapię dajemy im narzędzia do radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, uczymy ich jak wygląda życie rodzinne, pomagamy im w przezwyciężaniu traum. Nauczenie naszych dzieci zasad życia społecznego jest bezcenne. Przekazujemy im, jak być uprzejmymi, szanować innych i rozwiązywać konflikty pokojowo. Wraz z nimi odkrywamy siłę empatii i zrozumienia, ucząc ich, jak wspierać innych i być częścią rodziny. W naszym rodzinnym domu dziecka uczymy się także cieszyć z chwil obecnych i rozwijać jako jednostki. Poprzez zabawę i naukę, odkrywamy ich pasje i budujemy ich samoocenę. Wspieramy je w budowaniu zdrowych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi, a także w odkrywaniu swojego własnego potencjału. Praca w naszym rodzinnym domu dziecka to nie tylko obowiązki, ale również wiele radości i wzruszeń. Widząc nasze dzieci rozwijające się, odnajdujące szczęście, czujemy ogromną satysfakcję i dumę. Wszystko to sprawia, że nasz dom jest pełen miłości, optymizmu i nadziei. Cieszymy się, że dzieci mogą rozkwitać i czuć się bezpieczne. W życiu kierujemy się myślą "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi." Zapraszamy do kontaktu i wsparcia nr konta 72 1050 1025 1000 0091 5046 1201.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-11-28 21:59:46Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Nasza Rodzina
  Nasza Rodzina: Historia, Wyzwania i Nadzieje Wprowadzenie Od 2019 roku, razem z mężem, prowadzimy rodzinny dom dziecka. Obecnie opiekujemy się 12...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • ❤️ Dzień 9.... diagnoza, szok, niedowierzanie...
  Dzień 9.... Szok...szok... jeszcze raz szok i niedowierzanie... Skąd? Jak? Kiedy? Spłynęły wyniki i diagnoza jest tylko jedna... stara, zapomniana choroba...
 • ❤️ Dzień 8... Nadal szpitalnie
  Niedziela dzień 8.... Po kryzysie pomalutku następuje poprawa... Malutka ciągle głodna... Pani Doktor mówiła, że po sterydach może mieć zwiększony apetyt...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: