Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Zakątek"

Dyrektor placówki/Prowadzący: Natalia Chwałek

Typ pieczy zastępczej: socjalizacyjna z miejscami interwencyjnymi

Adres:
Pomorskie
83-000, Pruszcz Gdański
ul. Wyspiańskiego 44

Tel.: 535 419 243

Email: przyjaznyzakatek@pie.org.pl

Liczba dzieci: 14

Chętnie przyjmiemy wolontariuszy

Opis:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Zakątek" jest placówką, która łączy zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. Dzieci w placówce mogą przebywać nie dłużej niż do wieku osiągnięcie pełnoletności, jednak za zgodą dyrektora dziecko może przebywać nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Zadaniem placówki jest stworzenie optymalnych warunków sprzyjających prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi wychowanków poprzez zaspokajanie ich potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych, poznawczych i bytowych. Stworzenie odpowiednich warunków, gdzie dzieci będą czuły się bezpieczne, rozumiane, akceptowane. Podmiot prowadzący: Fundacja Pomorski Instytut Edukacji ul. Zakosy 20 80-140 Gdańsk


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-04-24 13:22:20Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki:  stan na dzień 31 grudnia 2021 r. -  72 288 dzieci objętych pieczą zastępczą   • 0,61% - spadek  liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r. • 1,56% - wzrost liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2020 r.                                       Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15 931 Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 260 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -  10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych -  3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 357 Liczba rodzin zastępczych  - 35 915 Liczba rodzinnych domów dziecka - 724   Dane statystyczne rok 2021 (źródło danych GUS)   Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 56 357 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2021 r.) – 15 931 Pod koniec 2021 r. funkcjonowało 1273 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1260 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych...
 • Prośba o wsparcie
  Kochani Od 23 lat prowadzimy Rodzinny dom dziecka. Opiekujemy się dziećmi od 0 do 4 lat .Mamy pod opieką 4 dzieci niepelnosprawnych wymagających Wsparcia...
 • Zaczynamy przebudowę naszego domu
  Kochani Nasze marzenia zaczynają się spełniać i niedługo ruszymy z przebudową domu na wsi . Czekamy na zgodę Starostwa. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć...
 • ❤️ Cała prawda
  Patrząc na to zdjęcie widzę na nim piękny obraz rodzicielstwa zastępczego... uważam, że mogłoby je promować, bez lukrowania i zbędnych słów ❤️...
 • ❤️ Damy radę?
  Aby dac w przyszłości rowniez dom tym Dzieciom, które są z nami od lat. Kochani, jesteśmy rodzinką dla 13 Dzieci od 0 r.ż do 18 r.ż  z czego 7...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: