Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Hannę Drabik

Dyrektor placówki/Prowadzący: Hanna Drabik

Typ pieczy zastępczej: rodzinny dom dziecka

Adres:
Łódzkie
90-034, Łódź
ul. Przędzalniania 22/3

Tel.: 501 101 807

Email: hanna.drabik@gmail.com

Liczba dzieci: 4

Wiek dzieci: 5,12,16,17

Opis:
W grudniu 2020 r. powstał dom dziecka „Moje Drzewko Pomarańczowe”, stał się domem dla 8 dzieci, a po śmierci Kuby 7 dzieci. Rok później wiedzieliśmy, że placówka nigdy nie będzie w pełni domem i od stycznia 2022 r. ciocia Hania (wcześniej dyrektor) stworzyła RDD, w którym zamieszkały wszystkie Pomarańczki. 3 dzieci wróciła do swojej mamy, w międzyczasie opiekowaliśmy się inną 3 maluchów. Aktualnie mieszkamy w 5 w nowym mieszkaniu z 2 kotami, żółwiem Karoliną i akwarium pełnym rybek (stan liczebny zmienny). Pewnie w najbliższym czasie zaprosimy jeszcze kogoś do naszego domu.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-08-31 14:41:25Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Pytania ,pytania ,pytania...
  Ciociu ? Czy możemy dziś wspólnie obejrzeć bajke w salonie ? Takie pytanie dostałam od dzieciaków no więc jakże bym mogła się nie zgodzić . Ogloadaliśmy...
 • Świątecznej magii czas ✨ - DZIĘKUJEMY
  Kochani Przyjaciele, Elfy Mikołaja i wszyscy wspaniali ludzie, których spotykamy na swojej drodze!  Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za...
 • ❤️ 2 grudnia Dzień Cudów
  2 grudnia - to był dzień fantastycznych Osób, radości i wzruszeń. Występ ILUZJONISTY zachwycił nasze Dzieci, które cały czas zastanawiały się jak to...
 • Urodziny
  Bardzo dziękujemy wszystkim wspaniałym aniołom, za Wspieranie naszej rodziny. Miną już prawie cały rok, aniołki mieli swoje dni gdzie były uroczystości...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: