Zawodowa Rodzina Zastępcza

Dyrektor placówki/Prowadzący: Ewa i Krzysztof Szandeccy

Typ pieczy zastępczej: zawodowa rodzina zastępcza

Adres:
Mazowieckie
08-110, Siedlce
ul. Kazimierzowska 23 B/10

Tel.: 664 039 906

Email: krzysiekszandecki7@gmail.com

Liczba dzieci: 3

Chętnie przyjmiemy wolontariuszy

Opis:
Rodziną zastępczą jesteśmy od 2015 roku. Obecnie jesteśmy zawodową rodziną zastępczą. Obecnie nadal mamy dwuch chłopców Szymona i Pawła. Od początku Pażdziernika mamy także dziewczynkę Lenę 2 lata 8 miesięcy. Chłopcy są bardzo żywiołowi i energiczni, potrzebują dużo ruchu, lubią przejażdzki rowerowe i zabawy w pobliskim parku.Lena jest bardzo pogodną i wesołą dziewczynką,lubi być w centrum uwagi. Chłopcy szybko zaakceptowali Lenkę jako siostrę.


Gotowość do przyjęcia dzieci: brak danych


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2023-10-24 18:13:53Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Materac
  Pilnie potrzebujemy 2 materacy do łóżka piętrowego 80x200
 • Zmęczenie
  Ostatnio zadaje pytanie ile człowiek może znieść, dziś wiem że wiele jeżeli chodzi o dzieci. W ciągu 3 dni zrobiłam 1300km, pobudka o 2-3 powrót późnym...
 • Wasze dobro jest niesamowite... 1,5% ma duże znaczenie
  Kochani, rozpoczyna się ten czas kiedy 1,5% robi wrażenie i to ogromne wrażenie... w tym roku ponownie prosimy o oddanie na naszą rodzinkę tak ważnego 1,5%......
 • RDD Sokołów Podl :) się dzieje ..
  u nas ogromne zmiany ... jedne dzieci odeszły , kolejne przychodzą , jedno dziecko szpital a zaraz kolejne szpital , czas szybko ucieka , nie ma kiedy się...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: