Rodzina Zastępcza Sikorów

Dyrektor placówki/Prowadzący: Ewa i Krzysztof Sikora

Typ pieczy zastępczej: niezawodowa rodzina zastępcza

Adres:
Lubuskie
66-016, Leśniów Wielki
Leśniów Wielki 12b

Tel.: 791 796 466

Email: kontakt@blue-Angel.pl

Liczba dzieci: 5

Wiek dzieci: od 8 do 14 lat

Opis:
Nasza Rodzina Zastępcza Niezawodowa wcześniej Zawodowa z pełną i aktualną dokumentacją na RDD po przeprowadzce 1.03.2023 do nowego powiatu straciła status RZZ oraz dwoje dzieci bez imiennego sądowego skierowania do naszej rodziny. Aktualnie w naszej rodzinie przebywa 5 dzieci w pieczy zastępczej w wieku 8,10,12,13,14. Jesteśmy gotowi do przyjęcia do 5-ciu nowych dzieci od organizatora pieczy zastępczej który przekształci nas w RDD lub RZZ. Posiadamy komplet niezbędnych dokumentów oraz wymarzone warunki mieszkaniowe, dom o pow. 300m2, ogród 1h, dużo miłości, energii i empatii. Wiek dzieci nie stanowi dla nas żadnego problemu, również niepełnosprawność. Jesteśmy otwarci na kontakty z rodzinami biologicznymi. Nasz powiatowy organizator pieczy zastępczej PCPR Zielona Góra wyraził już opinie na nasz wniosek o przekształcenie naszej rodziny w RZZ lub RDD twierdząc że nie jest zainteresowany z powodu wystarczającej ilości Rodzin Zastępczych i zadeklarował że nie będzie utrudniał naszej rodzinie ewentualnego podpisania umowy z innym powiatem. Posiadamy z dnia 1.03.2023 opinie o naszej rodzinie z PCPR Trzebnica gdzie przez 4 lata pełniliśmy misję RZZ. Posiadamy również opinie Starostwa w Trzebnicy. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


Gotowość do przyjęcia dzieci: Tak

W wieku: w każdym wieku

Uwagi: gotowość do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego lub spoza powiatu


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2024-05-16 12:46:00Statystyki oraz dokumenty do pobrania     Statystyki: stan na dzień 31 grudnia 2022 r. – 72 812 dzieci objętych pieczą zastępczą   •  0,7%- wzrost liczby wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r. •  0,2% - spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w porównaniu do 2021 r.   Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 572 Liczba placówek – opiekuńczo – wychowawczych – 1 294 Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – 10 Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3   Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 56 240 Liczba rodzin zastępczych – 35 439 Liczba rodzinnych domów dziecka – 781   Dane statystyczne rok 2022 (źródło danych GUS) Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 56 240 Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2022 r.) – 16 572   Pod koniec 2022 r. funkcjonowało 1307 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1294 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Wśród tych pierwszych działało:...
 • Nasza Rodzina
  Nasza Rodzina: Historia, Wyzwania i Nadzieje Wprowadzenie Od 2019 roku, razem z mężem, prowadzimy rodzinny dom dziecka. Obecnie opiekujemy się 12...
 • Prosimy o wsparcie wyjazdu wakacyjnego dla 14 dzieci
  Kochani Jesteśmy RDD I opiekujemy się 14 dzieci . Chcielibyśmy wyjechać nad jezioro lub morze . Jeżeli znajdzie się ktoś kto zechciałby nas wesprzeć to...
 • ❤️ Dzień 9.... diagnoza, szok, niedowierzanie...
  Dzień 9.... Szok...szok... jeszcze raz szok i niedowierzanie... Skąd? Jak? Kiedy? Spłynęły wyniki i diagnoza jest tylko jedna... stara, zapomniana choroba...
 • ❤️ Dzień 8... Nadal szpitalnie
  Niedziela dzień 8.... Po kryzysie pomalutku następuje poprawa... Malutka ciągle głodna... Pani Doktor mówiła, że po sterydach może mieć zwiększony apetyt...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: