Ochronka „Franciszek”

Dyrektor placówki: Agata Bryl

Typ placówki: socjalizacyjna

Adres:
Wielkopolskie
64-600, Oborniki
ul. Gen. K. Pułaskiego 7

Tel.: 61-646-28-55

Fax: 61-646-28-55

Email: ochronka.franciszek@tprngo.pl

Liczba miejsc: 6

WWW: www.tprngo.pl/ochronkafranciszek/

Opis:
Nasza placówka powstała w 1997 roku. Jest to placówka niepubliczna prowadzona przez organizację pożytku publicznego – Towarzystwo Przywracania Rodziny, które powstało w Poznaniu w 1987 roku. Ochronka jest domem, który daje schronienie dzieciom w wieku młodszym, które z różnych powodów nie mogą przebywać pod opieką własnych rodziców. Jednorazowo w naszym domu może przebywać sześcioro dzieci. Mała ilość dzieci pozwala poświęcić każdemu dziecku więcej czasu i uwagi. Łącznie, przez minione lata pod naszą opieką znajdowało się 77 dzieci (dane z 4.12.2018r). Dzieci, które trafiają do nas są w najtrudniejszym momencie swojego życia i ich emocje związane z zabraniem ich z domu rodzinnego są bardzo silne. Najtrudniej jest, gdy okazuje się, że kryzys w rodzinie pogłębia się i nie ma szansy na powrót. Wspólnie przechodzimy wtedy przez ogromne emocje naszych podopiecznych, pełniąc dla nich w tym czasie ważną funkcję terapeutyczną. Naszym nadrzędnym celem jest z jednej strony stworzenie namiastki rodziny. Diagnozujemy sytuację w rodzinach dzieci i w pierwszej kolejności wykorzystujemy wszystkie możliwości by dane dziecko mogło wrócić do swojego domu. Aby zapewnić dzieciom właściwą całodobową opiekę zatrudniamy wychowawców odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. Przede wszystkim muszą być to osoby, które mają wysokie kompetencje społeczne, potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach, potrafią ze sobą współpracować, tak aby stworzyć coś na wzór rodziny. Muszą też posiadać praktyczne, życiowe umiejętności. Sprzątanie, pranie, gotowanie, czy drobne naprawy należą do ich codziennych zadań. Są to osoby, dla których praca w ochronce to coś więcej niż etat. Większość z nich zostawia tu dużo więcej czasu i daje dużo więcej serca, niż wymaga tego kodeks pracy. W miarę potrzeb wspierają nas także wolontariusze. Chcemy, aby w naszym domu dzieci odnalazły bezpieczną przystań, w niezwykle trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły. Chcemy aby nasz dom był swego rodzaju oazą, gdzie mogą znaleźć spokój i normalność, których tak bardzo potrzebują. Placówka wtopiona jest w osiedle domów jednorodzinnych, właściwie niczym się nie wyróżnia spośród sąsiednich domostw. Nasza codzienność wygląda praktycznie jak w każdym domu rodzinnym, gdzie rano nie wszyscy mają ochotę wychodzić z ciepłego łóżka. Dzieci budzą się pomiędzy 6:30 a 6:45, potem jest ubieranie się, śniadanie, mycie zębów i wyjazd starszych dzieci do szkoły. Młodsze dzieci pozostają z wychowawcą w domu. Popołudniu dzieci wracają ze szkoły do ochronki. Panuje tu rytm, jak w każdym rodzinnym domu z szóstką dzieci. Musi być czas na odrabianie lekcji, na zajęcia dodatkowe, ale i na chwile słodkiego lenistwa. Jak w domu. W naszą codzienność wpisane jest wiele obowiązków - częste wizyty u lekarzy i specjalistów, praca terapeutyczna, uczenie dzieci praktycznych umiejętności życiowych, jak sprzątanie, gotowanie, prace w ogrodzie. Oraz towarzyszenie i wspieranie w tysiącach codziennych spraw – wysłuchanie dziecięcych smutków i radości, doradzenie w nieporozumieniu z koleżanką, poczytanie książeczki, utulenie do snu… Najważniejszym naszym celem jest aby każde z naszych dzieci odnalazło szczęśliwy dom pełen ciepła i miłości. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zechcą wesprzeć naszą działalność. Bez wszystkich, otaczających nas ludzi dobrej woli, nie byłoby możliwe powstanie i funkcjonowanie do dnia dzisiejszego, takiego domu dla dzieci, jak nasz.


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2018-12-05 14:47:57Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: 31 grudnia 2016 r.   Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 17 517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 115   Liczba rodzin zastępczych  - 38 213   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka  - 56 150   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2015) - pobierz Dane statystyczne GUS (za 2015) - pobierz Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych (NIK 2016) - pobierz Rodzinna piecza zastepcza - poradnik praktyczny (MPIPS 2015) - pobierz Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego (SIP 2013) - pobierz Wsparcie dla rodzin i opieka zastępcza - Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 - pobierz Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne - pobierz Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - pobierz Prezentacja dotycząca ustawy...
 • 3 tydzień 2019 ;-)
  Tydzień szybko nam zleciał, w naszej rodzinie to wogóle czas bardzo szybko ucieka. U nas jak zawsze intensywnie, w poniedziałek rechabilitacja, poźniej...
 • Pomoc dla Adrianka
  Adrianek prosi o wsparcie 1% lu darowiznę na leczenie i rehabilitację.
 • Podziękowanie dla pani Natalii B. z Poznania
  Serdecznie dziekujemy w imieniu naszych maluszków pani Natalii Bernacik z Poznania za przekazanie nam stolika z krzesełkami. Dzieci są zachwycone i już...
 • Podziękowanie dla pani Maii S-M. z Łodzi
  Dziękujemy pani Maii Sobór-Malańskiej z Łodzi za przesłanie ubranek dla naszych maluchów. Pozdrawiamy Justyna i Paweł z dziećmi

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: